YKSITYISETSIVÄT

 yksityisetsivä

YKSITYISETSIVÄ

Ammattitaitoiset yksityisetsivämme hoitavat asiakkaidemme antamat toimeksiannot 100% luottamuksella ja kunnioittaen asiakkaan toiveita. Yksityisetsiviämme sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Yksityisetsivä on siviilihenkilö, mutta vartioimistehtävää suorittaessaan hänellä on tietyin edellytyksin korotettu rikosoikeudellinen suoja sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaiset vartijan oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeus kantaa voimankäyttövälineitä. Suomessa yksityisetsivänä toimiminen on luvanvaraista. Yksityisetsivätoimistolla on oltava voimassa oleva vartioimisliikelupa.

Ammattitaito

Yksityisetsivämme tekevät erilaisia tehtäviä, aina rikosten paljastamisesta uskottomuustapausten selvittämiseen Suomessa tai ulkomailla. Yksityisetsivillämme on myös useiden vuosien kokemus myös vaativista korkean riskin ammattirikollisten tarkkailuista ja tutkinnasta Suomessa ja ulkomailla.

Yksityisetsivämme ovat työskennelleet mm. Euroopassa, Itä-Euroopassa, Afrikassa ja USA:ssa. Yksityisetsivämme ovat kouluttautuneet useilla eri alan kursseilla myös ulkomailla, josta esimerkkinä USA. Yrityksemme palveluksesta löytyy myös entisiä poliiseja ja muita viranomaisia. Yrityksellämme on hyvät suhteet eri viranomaisiin sekä eri alojen asiantuntijoihin myös ulkomailla, joilta saamme tarvittaessa paikallista apua toimeksiantojen suorittamiseen.

Yksityisetsiväpalveluita tarjoamme yrityksille ja yksityisille asiakkaille. Toimeksiantojen pituudet voivat vaihdella muutamasta tunnista useisiin viikkoihin, riippuen asiakkaan tarpeesta.

Raportointi

Yksityisetsivä tekee toimeksiannoista tarkan kirjallisen raportti, joka sisältää tarkat tapahtumat, paikat ja kellonajat. Raportit sisältävät myös mahdolliset valokuvat. Yksityisetsivä ottaa tarvittaessa, myös videoita ja hänellä voi olla käytössään vaatteisiin piilotettavia kameroita, joilla kuvaaminen onnistuu huomaamattomasti. Raportteja voidaan käyttää myös todistusaineistona mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Laitteet

Yksityisetsivä voi käyttää myös kattavia teknisiä tarkkailu- ja valvontalaitteistoja sekä erikoiskameralaitteita, joilla voidaan kuvata huomaamatta lähietäisyydeltä tai pitkiltä matkoilta. Laitteiden avulla seuranta- ja tarkkailutoimeksiantojen lopputulos paranee huomattavasti.

Yrityksille tarjottavia palveluita:

 •  Rikosten paljastamistehtävät
 •  Yritysten ja työntekijöiden taustatarkastukset (Paina tästä)
 •  Sisäisen hävikin torjunta ja selvittäminen (Paina tästä)
 •  Yritysvakoilun estäminen ja paljastaminen
 •  Kilpailukielto sekä muiden sopimusten toteutumisen valvonta
 •  Työntekijän seuranta hänen ollessaan sairaslomalla, työmatkalla ym.
 •  Kameravalvontalaitteiden asentaminen (Erikoiskamerat)
 •  Tarkkailun paljastaminen (Rikollisten, terroristien ym. tarkkailun paljastaminen)
 •  Vastatarkkailu (Tarkkailun paljastaminen ja tarkkailijoiden taustojen selvittäminen)
 •  Salakuuntelu/salakuvauslaitteistojen skannaus ja tutkinta (Neuvottelutilat, toimistot,  asunnot ym) (Lisätietoa skannauksista tästä

Yksityishenkilöille tarjottavia palveluita:

 •  Luotettavuuden selvittäminen (Paina tästä)
 •  Rikosten paljastamistehtävät
 •  Kiristämis,- ja uhkaustapaukset (uhka-arviot, todistusaineistot ja suojelu)
 •  Vainoaminen
 •  Lähestymiskiellon noudattaminen
 •  Lasten tapaamisten tarkkailu (kaappauksen ja maasta viennin ehkäisy)
 •  Kadonneen henkilön- ja omaisuuden etsintä
 •  Salakuuntelu/salakuvauslaitteistojen skannaus ja tutkinta (Koti, työpaikka, auto, ym) (Lisätietoa paina tästä)