Turvallisuuden testaaminen

Simuloidut tunkeutumiset yritysten toimitiloihin (Red Teaming)

Turvallisuuden testaaminen eli ns. simuloitu tunkeutuminen tarkoittaa yrityksen turvajärjestelyiden heikkojen kohtien havaitsemista ja niiden parantamista. Näillä toimeksiannoilla pyritään pääsemään yrityksen sisälle ja selvittämään mahdolliset heikot kohdat yrityksen turvajärjestelyissä. Toimeksiannoista tehdään asiakkaalle kirjallinen raportointi ja toimenpidesuositus, jonka avulla yritys pystyy parantamaan turvallisuusasioitaan.