HÄVIKIN TORJUNTA JA TUTKINTA

Hävikin torjunta – säästöä yritykselle

Kaupan alalla hävikki koostuu neljästä osasta, joita ovat sisäinen ja ulkoinen hävikki sekä hallinnollinen ja hoidollinen hävikki. Sisäinen varkaushävikki on henkilökunnasta aiheutuvaa, eli oman henkilökunnan tekemiä varkauksia. Sisäisen hävikin torjunnasta aiheutuva kustannus on vain murto-osa summasta, jonka henkilökunta saattaa varastaa.

Yrityksemme tekee sisäisen hävikin torjuntaa ja selvittämistä kameralaitteistoilla, soluttautumalla sekä fyysisellä tarkkailulla. Yrityksessämme on myös viranomaistaustaisia henkilöitä, joilla vankka kokemus rikosten selvittämisestä.

Tarjoamme sisäisen hävikin selvittämiseen:

  • Kameravalvonta (erikoiskamerat etäyhteydellä, ym)
  • Soluttautuminen (soluttaudutaan työntekijäksi)
  • Puhuttamiset (puhutetaan epäillyt henkilöt)
  • Poistumistarkastukset (henkilökunnan poistumistarkastukset)
  • Epäillyn seuranta ja tarkkailu (Tarkkailu vapaa-ajalla, rahankäyttö, ym.)
  • Rikosten paljastaminen ja niiden tutkinnat